Kevätkokouksen esityslista

17.4.2019


SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KEVÄTKOKOUS

Aika torstai 25.4.2019 klo 18.00

Paikka Tuurikokki, Pohjolankatu 12, Lappeenranta


Asialista

1 Kokouksen avaus

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta

3 Kokouksen sihteerin valinta

4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

  • valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  • valitaan kolme ääntenlaskijaa

5 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6 Hyväksytään kokouksen työjärjestys

7 Käsitellään vuoden 2018 toimintakertomukset ja päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta

8 Käsitellään vuoden 2018 tilinpäätökset ja toiminnantarkastajan lausunto

9 Vahvistetaan tilinpäätökset ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille

10 Päätetään, miten tilikauden ylijäämä/alijäämä käsitellään

11 Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan

12 Muut asiat

13 Kokouksen päättäminen

  
Tervetuloa!

Jyty Lappeenranta ry
Hallitus