Jäsenasiat

MUUTOKSET JÄSENYYDESSÄ

Kun osoitteesi tai nimesi muuttuu, ilmoita siitä sähköisessä asiointijärjestelmässä Jässärissä tai jäsenasiainhoitaja Sari Papinniemelle, sariPapinniemi@gmail.com

 Ilmoita yhdistyksellesi myös, kun olet poissa palkallisesta työstä (äitiysloma, hoitovapaa, opiskelu, varusmies-, siviilipalvelu, ulkomailla, pidempi sairasloma, työttömyys, eläkkeellä, vuorottelu- tai virkavapaa) tai jos vaihdat yhdistystä.

 

------------------------------------------------------------------------------

JÄSENMAKSU 2020

 

Jäsenmaksu on 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Euromääräinen jäsenmaksu on 5 € /kk. Euromääräistä jäsenmaksua maksavat jäsenet maksavat itse jäsenmaksunsa. Sama koskee myös itsemaksavia jäseniä. Jytyliitto lähettää maksuohjeet.

Opiskelijajäsenmaksu vuonna 2020 on 36 €/v, se maksetaan kahdessa osassa kesäkuussa ja joulukuussa. Jos opiskelija työskentelee säännöllisesti opintojensa ohessa, hän maksaa bruttoansioistaan yhdistyksen jäsenmaksua.

Asevelvollisen ja siviilipalvelusta suorittavan ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. 

Euromääräinen jäsenmaksu

Euromääräistä jäsenmaksua maksavat jäsenet, jotka vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi ovat jääneet vaille varsinaista palkkaa palkattoman virkavapauden tai työloman, opiskelun, asevelvollisuuden, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi tai ovat äitiys-, isyys-, vanhempainlomalla tai hoitovapaalla. Myös määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevat maksavat euromääräistä jäsenmaksua.

 Työttömyyskassan maksamat etuudet

Työttömyyskassan etuudesta (työttömyyspäiväraha, koulutustuki jne.) peritään prosentuaalinen jäsenmaksu, joka sisältää vain liittojäsenmaksun. Työttömyyskassa perii sen suoraan etuudesta jäsenen valtuutuksen perusteella.


Tilapäinen työsuhde yksityiseltä työnantajalta

Jos jäsen työttömänä ollessaan saa tilapäisen työsuhteen yksityiseltä työnantajalta, hänen jäsenyytensä yhdistyksessä voi säilyä, jos hän ei ole päässyt minkään muun ammattiliiton jäseneksi.
 

Jos jäsen siirtyy tilapäisesti yksityisyrittäjäksi perustaen esim. kunnallisia palveluja tarjoavan yrityksen, hän voi säilyttää jäsenyyden (18 kk).

 

Jäsenyydestä eroaminen tai eläkkeelle jääminen

Jos eroat Jyty Lappeenranta ry:n jäsenyydestä, niin ilmoita siitä sähköisessä asiointijärjestelmässä Jässärissä tai jäsenasiainhoitajalle sariPapinniemi@gmail.com. Muista mainita mistä lähtien ero on voimassa ja eroatko myös työttömyyskassan jäsenyydestä.

Jos jäät eläkkeelle, niin jäsenyytesi on voimassa sen vuoden loppuun jolloin jäät eläkkeelle, jos niin haluat. Voit myös erota aiemmin. Ilmoita siitä myös Jässärissä tai sariPapinniemi@gmail.com.

Erottuasi jäsenyydestämme, muista ilmoittaa palkanlaskentaasi, että jäsenmaksun perinnän voi lopettaa.