Luottamusmiesvaalit

14.10.2018

 

 

                                                      SAATE

                       JYTYN LUOTTAMUSMIESVAALIT 2019 – 2020

 

Jytyn luottamusmiesten toimikaudet päättyvät pääsääntöisesti vuoden 2018 loppuun mennessä. Jytyn liittohallitus päätti kokouksessaan 28.8.2018, että Jytyn luottamusmiehet valitaan kahden vuoden mittaiselle kaudelle, vuosille 2019 – 2020.

 

Tärkeintä vaalissa on, että kaikki Jytyn jäsenet tulevat huomioiduiksi ja että kaikilla on käytännössä mahdollisuus osallistua luottamusmiesvaaliin. Luottamusmies on edunvalvonnan kulmakivi. Yleistavoitteenamme on saada Jytyläiset luottamusmiehet hoitamaan jäsentemme asioita työpaikoilla, ja saada kunnissa/kuntayhtymissä pääluottamusmiespaikka.

 

Kuka sitten olisi sopiva luottamusmieheksi? Kuinka viisas ja osaava pitää olla jo tehtävää aloittaessaan? Näihin kysymyksiin kaatuu – turhaan – monen hyvän ”luottamusmieskandidaatin” ura ennen kuin on edes alkanut. Jytyn luottamusmieskoulutuksen kautta luottamusmiehet saavat perustiedot ja -taidot sekä ajankohtaisen päivityksen tehtävänsä hoitamiseen. Koulutuksen kustantaa liitto ja palkan koulutuksen osalta maksaa työnantaja. Liiton edunvalvontaosasto, aluetoimistot ja paikallisyhdistykset ovat luottamusmiehen tukena. Liiton lehdestä on kuluneen vuoden aikana voinut lukea luottamusmiesten kertomuksia tehtävistään.

                                   

Jyty Lappeenranta ry toivoo aktiivista osallistumista luottamusmiesvaaleihin!

 

Vaalitoimikunta